onsdag 15 juni 2011

SMS:a från Comviq Surf Connect

Det är oftast enklare att skicka SMS från datorn än från telefonen.

I detta exemplet används ett Huawei E1550-modem tillsammans med ett kontantkort från Telenor.
I menyraden finns "SMS" - tryck på denna knapp.

Här är SMS-menyn. Ovanför texten "Name/Number" finns ett antal brev-ikoner av olika slag. När muspekaren hålls över kuvertet längst till vänster så fås texten "New" - tryck på denna ikon.

Vi skall kolla saldot på kontantkortet. Eftersom det är ett Telenorkort så skall texten "SALDO" skickas till telefonnummer 222 - se nedanstående bild.

Ett meddelande om nytt SMS kommer ovanför aktivitetsfältet.


I Comviq Surf Connect kan vi nu se hela SMS:et. Saldot på kortet är 168,14 kronor!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar