lördag 25 februari 2012

Uppdatera Windows XP med servicepack.

Microsoft ger ut servicepack, SP, med jämna mellanrum. Till Windows XP har det kommit ut 3 stycken:
  • SP1 (2003)
  • SP2 (2004)
  • SP3 (2008)
För att kunna installera den senaste servicepacken, SP3, så måste först SP1 eller SP2 installeras.
Alla servicepack hittas här!

Varje servicepack uppdaterar datorns operativ på olika sätt, mycket gällade säkerhet.

Så, till exempel, för att kunna använda Internet Explorer 8 så krävs minst SP2 men givetvis så rekommenderas SP3.


Internet Explorer 9 stöds EJ av Windows XP överhuvudtaget.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar