tisdag 5 februari 2013

Skapa ePub-filer med Libre Office.

I samband med att jag berättade om min nya läsplatta, AdLibris Letto, så visade jag också på en tjänst som kan skapa ePub-filer.

Men det finns andra, och enklare, sätt - ett tillägg till Libre Office.På linuxandlife.com beskrivs hur Du installerar tillägget men även hur Du hanterar det för att konvertera Din .doc-fil till ePub.

Jag har installerat tillägget, har Du?


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar