fredag 15 november 2013

Hur att installera Linux på en UEFI-dator med Secure Boot

I nyare datorer är BIOS ersatt med en annan starthanterare, UEFI.
För att kunna installera operativsystem på dessa, nyare, datorer så krävs lite ytterligare åtgärder.
På howtogeek.com beskrivs de olika möjligheter som står till buds för att installera Linux på en UEFI-dator.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar