söndag 30 augusti 2015

Spara på Din datapott med Opera Max

Har Du ett dataabonnemang med liten datamängd?

Då kan Opera Max vara något för Dig. Med Opera Max kan Du spara upp till hälften av datamängden givetvis beroende på hur Du nyttjar Din mobil.

Mest besparing får Du vid vanlig surfning via webbläsare där mycket data sparas genom att bilderna minskas i storlek.

Opera Max fungerar genom att Din mobil kopplas upp mot Opera's server via VPN-tunnel.
I servern filtreras resultatet innan det skickas ut till mobilen.
Den minskade datamängden innebär också, som regel, att resultatet visas snabbare.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar