lördag 7 maj 2011

Synka dina dokument mellan dator, Google Docs och telefon (Android)

Genom att nyttja gratistjänsten Syncdocs, som kopplas till ditt Google-konto, så kan du ha samma dokumentversion på flera platser:
  • I Din egen dator i t ex Excel
  • På valfri dator via Google Docs, dokumenten autokonverterade till Googles format
  • I Din telefon via mobila Google Docs
Jag hämtade hem programmet Syncdocs, installerade detta samt gjorde erforderliga inställningar.
Dokument som jag önskar synkade lagras på datorn i "My Google Docs" i sitt ursprungsformat (t ex doc, xls). Det går givetvis att välja vilken mapp som skall synkas.
På valfri dator är alla dessa dokument åtkomliga via Google-kontot.
I telefonen är appen Google Docs installerad.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar