onsdag 10 augusti 2011

Hur användarvänlig är en smartphone?

Metro.se har ett klipp där fyra olika smartphones jämförs beträffande användarvänlighet.

Operativ som jämförs:
  • Windows Phone 7
  • Blackberry
  • iPhone
  • Android

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar