fredag 9 mars 2012

Diskkloningsverktyg för Windows

Lifehacker.com har gjort en sammanställning över de olika diskkloningsverktygen som finns för Windows.
Jag har bara använt Norton Ghost av de uppräknade.

Diskkloning är ett bra verktyg att använda om man t ex skall byta ut en hårddisk mot en ny!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar