lördag 12 oktober 2013

Få nytt liv i Din gamla dator - med Linux!

Om Din gamla dator börjar kännas slö så kan Du ge den nytt liv, med Linux!

På howtogeek.com får Du veta vilka tre Linuxoperativ som rekommenderas.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar