tisdag 14 januari 2014

Töm Din kamera, via USB-kabel, i Ubuntu

Det är enkelt att använda Linux Ubuntu för att tömma kameran på bilder via USB-kabel!

Börja med att plugga i kabeln och starta kameran.
Följande torde dyka upp på Din bildskärm:


Vi skall nu ändra på "Fråga mig vad som ska göras"
Ändra till "Öppna mapp" - tryck OK.
Markera  "Genomför alltid denna åtgärd" - tryck OK.


Kameran dyker upp som en enhet.
Dina bilder finns, i detta fall, i biblioteket DCIM.
Du kan nu gå in i detta bibliotek och kopiera alt klippa ut Dina bilder för att spara dem på annat media.
Efter avslutad kopiering så skall kameran avmonteras innan USB-kabeln tas ur.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar