torsdag 24 mars 2011

Mätvärden för nyinstallerad Ecotec Bioline 20

Kanske inte intresserar så många men här är i alla fall de värden som uppmättes på den nyinstallerade brännaren!


CO2 - 11,9%, (8-16%)
Undertryck - 1,8 mmVP
Rökgastemp. - 220 grader

Installatören tyckte värdena var bra!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar