fredag 1 mars 2013

Mail från info@swed.se

Undrar om någon fortfarande nappar och klickar på dessa länkar?

Som framgår av bilden nedan så hamnar Du, om Du klickar på Swedbanks adress, helt tokigt - t o m i Storbritannien!
Jag KLICKADE INTE utan kopierade bara länkadressen!
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar