söndag 24 mars 2013

Vågar man spara lösenordsdatabasen i "molnet"?

Använder sedan flera år tillbaka KeePass för att lagra mina lösenord.
Från allra första början så fanns databasen endast i Nokiamobilen (Symbian) men med allt fler maskiner (datorer, mobiler, läsplattor) så vore det ju perfekt att ha lösenordsdatabasen t ex på Dropbox.

KeePass använder  Advanced Encryption Standard (AES) och Twofish algorithm för att kryptera lösenorden - du kan läsa mera här!

Förutom kryptering så hade jag tänkt mig en lokal "key-file".

Detta betyder att följande behövs för att avkryptera "moln"-databasen:
  • Lösenord, minst 12 tecken (versaler, gemener, siffror och specialtecken)
  • Lokalt lagrad nyckelfil (lagras i varje enhet)

Min fråga är: Är denna säkerhet tillräcklig för att lagra den krypterade filen på DropBox??

Kommentarer och synpunkter emotses!!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar