måndag 30 januari 2012

Vad används Ctrl-tangenten till?

Ja, det varierar mellan olika operativsystem men i Windows är nog följande kombinationer de vanligaste:
  • Ctrl + c (kopiera)
  • Ctrl + v (klistra in)
  • Ctrl + x (klipp ut)


På Wikipedia finns en mera komplett tabell för Ctrl-tangentens betydelse i olika kombinationer och operativ.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar