torsdag 3 maj 2012

Att ersätta Windows med Ubuntu 12.04

På sajten howtoforge.com finns en låång beskrivning på hur att ersätta Windows med Ubuntu 12.04.

Först beskrivs hur själva installationen går till men sedan redovisas även vilka program som behöver installerar/läggas till för att Ubuntu skall bli en fullgod ersättare för Windows.Några exempel:
  • Gimp - ersätter Adobe Photoshop
  • LibreOffice Writer - ersätter Microsoft Word 
  • LibreOffice Calc - ersätter Microsoft Excel
  • KompoZer - WYSIWYG HTML editor, liknar Macromedia Dreamweaver, men inte lika avancerad
Mycket läsvärt!

2 kommentarer: