torsdag 3 maj 2012

Att installera Microsoft Security Essentials

Det är nu några dagar sedan jag slopade MSE, Microsoft Security Essentials, till fördel för AVG Free.
Innan dess hann jag dock med att ha lite strul med MSE - antivirusprogrammet ville inte autostarta när datorn startades.

Problemet med autostart började efter att MSE, via Windows Update, uppdaterats till version 4.

För att komma tillrätta med problemet så laddade jag först hem MSE-programvaran och när detta var klart så kopplades datorn ner från internet.
MSE avinstallerades  via kontrollpanelen varefter datorn startades om.
Nu hade jag en dator utan antivirusprogram men ej internetansluten.

Dags att installera MSE!
Dags att ge datorn internettillgång igen så att antivirusprogrammet kan uppdatera sig med de senaste virusdefinitionerna.


Nu är MSE installerat och scanning pågår.
Nu återstår bara lite småfix, i Windows 7, innan det är klart.

Jag vill ha en ikon för MSE i aktivitetsfältet så att jag kan se att MSE snurrar och att allt är OK.
Jag börjar med att klicka på uppåtpilen.Välj Anpassa

 
 Leta upp Microsoft Security Client User Interface och ändra till "Visa ikon och meddelande". 

Sådär, nu finns MSE-ikonen i Aktivitetsfältet.

Ikonfärgernas betydelse
Grön - Allt OK
Orange - Dags att skanna hårddisken
Röd - MSE är ej igång


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar