torsdag 20 december 2012

Göra om .PDF till .JPG med hjälp av GIMP

Ibland önskar man konvertera en PDF-fil, som innehåller bilder, till .JPG.
Detta för att t ex använda bilden i ett dokument eller på en blogg.
Ett enkelt sätt att konvertera PDF:en är att använda bildbehandlingsprogrammet GIMP.
GIMP är ett fritt program som kan hämtas här. GIMP finns för de flesta operativsystem.

Jag använder reklambroschyren för pelletsbrännaren Ecotec BL20 som exempel - hämtas här.
Med PDF-filen lagrad på datorn så kör vi igång!


1. Starta först GIMP och välj Arkiv, Öppna

2. Ta reda på den nedladdade PDF-filen och välj Öppna


3. Välj den sida i PDF:en som skall redigeras och välj Importera (jag valde 1:a sidan)


4. Första sidan av manualen finns nu i GIMP bildbehandlingsprogram.
Nu skall vi skära ut den önskade bilden. Välj beskärningsverktyget - ser ut som en mattkniv.5. Håll ner vänster musknapp och markera önskat område.
När Du är nöjd, klicka mitt i urskärningen.
6. Om Du inte är nöjd med beskärningen - använd Ångra och gör om tills Du är nöjd.
7. Nu återstår att Spara. Välj Arkiv, Exportera


8. Välj plats att exportera till samt önskat format, JPEG (JPG) i mitt fall


9. Bestäm hur kvalitén skall vara på JPG-filen, ju högre kvalité desto större, och bättre, bild.10. KLART!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar