fredag 7 december 2012

Har Du ett dokument som skall vara åtkomligt av flera?

Det finns flera sätt att ladda upp dokument, bilder mm så att de blir tillgängliga för allmänheten.

På sajten fil.HOSTEN.se kan Du lagra 100MB av filtyperna gif, jpg,jpeg, png, pdf, txt, doc,docx, rtf, zip, 7z, rar, mp4, wmv, mpeg och mpg.

Jag har lagt upp en bild på fil.HOSTEN.se.
Det framgår dock inte hur länge den ligger kvar.
Här blir filen tillgänglig för alla.

 
Men det finns ytterligare tjänster t ex delafil.se.
Denna tjänst gör dock ej filen tillgänglig för alla utan endast dina utvalda.
På delafil.se ligger materialet kvar i 30 dagar och alla filtyper är godkända.
Du skriver in mottagarens emailadress när du laddar upp så hen kan hämta.
Max filstorlek är 2GB.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar